За и Против инвестицията в ново жилище

Днес в страната ни съществуват над 4 милиона жилищни единици, като 70% от тях са в градовете и 30% – в селата. Сградният фонд обаче масово е остарял и въпреки санирането и опитите на мнозина да запазят и подобрят старото си жилище, то се амортизира. Ето защо в България се строи с темпове, които не са виждани до момента, а високото търсене на пазара, е основна причина за това.

Истината обаче е, че цените на жилищата запазват високата си цена, което е причина да си задаваме следния въпрос – В какво жилище да инвестираме – в старо, ново или в такова, което тепърва се строи?

Въпреки че има плюсове и минуси за всеки от изброените варианти, ние вярваме, че едни от най-добрите възможности за инвестиции, са именно в новопостроените жилища или тепърва строящите се такива.

Емоционално удобство е основна причина за избора на ново жилище. Хората обичат усещането за нови неща – нови коли, нови дрехи, нови телефони, нови обувки. Всичко, което е ново и не е използвано преди това. Независимо дали наемат или купуват жилище, хората харесват усещането за новия дом. Новото строителство често пъти е с по-чисти линии, открити пространства и повече слънчева светлин. Освен всичко това, усещането за новото жилище е, че пространството там е по-чисто. Създава се чувство за комфорт и доверие, което за много от нас е първостепенно значение.

Новото жилище, тепърва построено, позволява на купувачите и на наемателите да идентифицират дома като свой, а не като такъв, който е ползван от стотици наематели или собственици. Ето защо близо два пъти повече хора предпочитат нови домове пред по-стари.

Защо някои купувачи избират да инвестират в старо строителство?

Едно от големите предимства на тези жилища, е по-ниската цена, макар да се забелязва сравнително изравняване на цените на пазара. Причината за това е голямото търсене на стари жилища, което съответно завишава и сумата за тях.

Най-често старите жилища се намират в квартали с дългогодишна история, където инфраструктурата е много добра, а местата за паркиране са в изобилие. Това не се отнася за новите жилища, които често се строят в райони, които тепърва ще се развиват.

Някои залагат като основен плюс на това, че нанасянето в едно вече изградено жилище, е много по-бързо, отколкото това в едно тепърва строящо се жилище или вече готово такова, но без необходимите условия за живот.

Полюсите са няколко, мненията и изборите също са различни. Затова остава всеки един от нас да определи приоритетите си при инвестицията в жилище и да се консултира със специалист, който да му даде най-добрите съвети.

Ние, от Брик Инженеринг сме на разположение при нужда от съвети за инвестицията ви и строително-ремонтните дейности, които ви предстоят.