препоръки

Доволни клиенти на

Брик Инженеринг

Доволните клиенти са нашият стимул да продължим напред

Brick Engineering Строителство на сгради, Довършителни услуги, Инвестиционна дейност

ПРЕПОРЪКИ

Благодарение на високото ниво на компетентост и професионализъм на „Брик Инженеринг“ ООД, екипът изпълни поетите ангажименти, съобразявайки се с многобройните ни специфични изисквания като Възложител при изпълнението на Зала за танци „Latin Force Dance Studio“ и финалзира ангажиментите си в договорения срок.

 

Александрина Стойнева

Благодарение на високото ниво на компетентост и професионализъм на „Брик Инженеринг“ ООД, екипът изпълни поетите ангажименти, съобразявайки се с многобройните ни специфични изисквания като Възложител при изпълнението на Зала за танци „Latin Force Dance Studio“ и финалзира ангажиментите си в договорения срок.

 

Александрина Стойнева

Благодарение на високото ниво на компетентост и професионализъм на „Брик Инженеринг“ ООД, екипът изпълни поетите ангажименти, съобразявайки се с многобройните ни специфични изисквания като Възложител при изпълнението на Зала за танци „Latin Force Dance Studio“ и финалзира ангажиментите си в договорения срок.

 

Александрина Стойнева

Brick Engineering Строителство на сгради, Довършителни услуги, Инвестиционна дейност
Brick Engineering Строителство на сгради, Довършителни услуги, Инвестиционна дейност
Brick Engineering Строителство на сгради, Довършителни услуги, Инвестиционна дейност
Brick Engineering Строителство на сгради, Довършителни услуги, Инвестиционна дейност